Aktuelnosti

Portal USN.ba dokumentovao nepotizam i korupciju na Univerzitetu u Bihaću – akademska zajednica i dalje šuti!

By  | 

Portal usn.ba nedavno je objavio članak sa nizom dokumenata kojima dokumentuje nepotizam i korupciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kako je i redakcija portala una-sana.com posljednjih nekoliko dana zaprimila nekoliko email poruka sa istim dokumentima, odlucili smo da u potpunosti prenesemo originalni članak kolega sa portala usn.ba u kojem se navodi:

Nakon nedavno objavljenog članka na portalu USN.ba o privatizaciji “hrama znanja”, naša redakcija je primila nekoliko poziva i poruka. Bilo je anonimnih poruka podrške, javnih, ali isto tako je bilo i onih koji savjetuju da se “umirimo”, onih koji kažu da širimo klevetu, lažemo i rušimo Univerzitet u Bihaću.

Redakcija portala USN.ba sa ovim člankom pokazuje i dokazuje da ne planira stati razotkrivati korupciju, mito i sve malverzacije, nezakonite radnje u svim javnim ali i privatnim institucijama, ustanovama i preduzećima.

Na kraju, one koji se osjete oklevetanim, pozivamo da od države (suda državnog) traže kaznene mjere za portal USN.ba ako imaju dokaze za isto. Ovaj put portal USN.ba, transparentno otkriva nezakonite radnje u kojima su isprepleteni mnogi prekršaji, od korupcije, nepotizma, prekršaja zakona o sukobu interesa i prekršaja zakona o pristupu informacijama.

Krenut ćemo redom, 09. decembra objavili smo članak: “Upravljačka struktura Univerziteta u Bihaću privatizirala “hram znanja” (FOTO)“, i u tom članku pisali o konkursu objavljenom 13. marta 2015. godine, nama posebno zanimljiva pozicija 2. Saradnik – u zvanje asistenta, u užoj naučnoj oblasti „Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment“.

Dokumentacija potrebna za navedenu poziciju:

Kandidati iz tačke 2., i 3. su dužni uz prijavu na konkurs priložiti;
1. biografija sa bibliografijom,
2. rodni list – original,
3. uvjerenje o državljanstvu – original (ne starije od 3 mjeseci),
4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original
ili ovjerena kopija,
5. uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena na dodiplomskom studiju – original ili
ovjerena kopija,
6. dokaz o stručnoj spremi: – diploma o završenom fakultetu ili magisteriju – ovjerena kopija
7. dokaz o poznavanju svjetskog jezika, u skladu sa članom 194. stav (8) Statuta Univerziteta u Bihaću

Posebno izdvajamo tačku 5. jer je veoma bitna u ovom slučaju, dakle traži se dokaz o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju.

konkurs ekonomski

Članom 79. Zakona o Visokom obrazovanju utvrđeno je da je minimalni uvjet što se prosjeka ocjena tiče 8, dakle oni sa nižim prosjekom od 8 i nižim zvanjem od 240 ECTS bodova ne zadovoljavaju uslove, jer ne ispunjavaju minimum.

Na sporni Konkurs se prijavilo 6 kandidata, a Komisija je donijela slijedeće :

Izdvojit ćemo kandidate za najvećim prosjekom ocjena Tevšić Dijana (8,97), Bilanović Sanita (8,76) i Omerdić Adem (8,39). U obrazloženju za prve dvije kandidatkinje stoji da su završile studij prvog ciklusa, što je i uslov za izbor asistenta. Ovdje se postavlja pitanje: Ukoliko nije tražena dokumentacija o prosjeku ocjena drugog ciklusa (a ne samo dodiplomskog), na osnovu kojeg dokumenta i zašto je računala ukupan prosjek ocjena kandidatu Omerdić Ademu.

Ono što je uslov je dokument koji je u konkursu pod tačkom 5. uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena na dodiplomskom studiju, po tom dokumentu (slika i dokaz u prilogu) izabrani kandidat ima prosječnu ocjenu 7,94 što znači da po članu 79. Zakona o visokom obrazovanju isti nikako ne isupnjava zakonske minimalne uslove.

Međutim, ukoliko (moguće samo u BiH) i preskoče taj dio zakona, član 194. stav (7) Statuta Univerizeta u Bihaću glasi:

Ukoliko se na konkurs za izbor u zvanje asistenta prijavi više kandidata koji ispunjavaju uslovi za izbor, prednost pri izboru se utvrđuje na osnovu slijedećih kriterija: visina ukupne prosječne ocjene, visina prosječne ocjene iz oblasti na koju se kandidat bira, dužina studiranja i smisao za istraživački rad.

Nakon što je prekršen Zakon o visokom obrazovanju, komisija ovog puta krši i Statut o Univerzitetu te imenuje nezakonski Omerdića, iako po visini prosječne ocjene zauzima tek treću poziciju.

Ista komisija je zakonski imenovala drugu kandidatkinju, Hodžić Eldinu sa dodiplomskim prosjekom ocjena 9,11, za drugu naučnu oblast, što dokazuje da komisija zna šta radi.

konkurs eldina

Dakle, nakon što je komisija predložila kandidate, iste odredbe, zakonske i statutarne je prekršio i Senat koji je potvrdio ovu skandaloznu Odluku.

Prema informacijama s kojima raspolaže portal USN.ba kandidatkinje koje su u spornom konkursu imale najviši prosjek ocjena su naknadno primljene kako ovaj slučaj ne bi izišao u javnost.

U tom momentu, v.d. predsjednika Upravnog odbora koji je drugostepeni organ za žalbe bio je, a i danas je Omerdić Mersud otac imenovanog Adema Omerdića, a po tom je direktno prekršen i Zakon o sukobu interesa.

Svu objavljenu dokumentaciju portal USN.ba je nekoliko puta tražio od Univerziteta i rektorata, isti se nisu udostojili niti odgovoriti, a sa tim su prekršili Zakon o slobodi pristupu informacijama.

Da li je nadležnima dovoljno da poduzmu nešto? Istina prije svega, prenosi portal usn.ba.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *