Aktuelnosti

Kupuje li aktuelna vlast u USK kreditnim sredstvima lokalne izbore 2016?

By  | 

Skupština USK jučer je na vanrednoj sjednici odobrila Vladi USK da se kratkoročno i dugoročno zaduži kod komercijalne banke, s ciljem sanacije kantonalnog budžeta. Ukupno kratkoročno i dugoročno kreditno zaduženje Vlade je u ukupnom iznosu od 23,5 miliona KM.

Kratkoročno zaduženje iznosi 7 miliona i radi se o prekoračenju po tekućem računu koje se mora izmiriti do 31.12.2015. godine, a dugoročni kredit je u iznosu od 16,5 miliona maraka na 10 godina, uz grejs period od 2 godine uz kamatu od 5.91%. Unicredit banci, koja je odabrana kao najpovoljnija u proceduri javne nabavke (jedina ponuda), platiće se cijena kredita i to za kratkoročni 158.000 KM i dugoročni skoro 6 miliona maraka.

Iako su sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja najavili početak štrajka za prvi dan nove školske godine, iako je u štrajku sindikat policije, a sindikat pravosuđa je također najavio štrajk, posljednje informacije ukazuju na sumnju da Vlada USK namijerava utrošiti kreditna sredstva u neke druge namijene.

Podsjećamo, u Bihaću je 3.7.2015. na gradskom trgu održan javni protest Sindikata policije Unsko-sanskog kantona (USK) koji su u štrajku od 29. juna zbog neisplaćenih toplih obroka i troškova prijevoza iz 2014. godine, pri čemu je Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije istaknuo da Sindikat policije ima saznanja da Vlada USK želi iz dugoročnog kredita dati 5 miliona KM općinama kantona, ističući da “uposleni u općinama redovno primaju tople obroke od 16 KM, dok policija ne može dobiti ni 8 KM toplog obroka”.

Portal USN.ba 3.7.2015. godine objavio je dokument Ministarstva finansija USK koji pokazuje na koji način će biti utrošena sredstva iz kredita od 23,5 mil. KM. Iz dokumenta je vidljivo da se na tekuće i kapitalne grantove odnosi 9.5 miliona KM, a na izdatke iz vlastitih prihoda 2,58 miliona KM, iako nije u potpunosti jasno na što će ta sredstva biti utrošena.

utrosak sredstava od kredita usk

Podsjetit ćemo da su poljoprivredni proizvođači sa područja šest općina Unsko-sanskog kantona (USK) na javnom skupu održanom 1.7.2015. godine istaknuli da su dugovanja poljoprivrednicima sa federalnog nivoa dostigla 11 miliona KM, a sa kantonalnog dva miliona maraka. Ukoliko Vlada USK u potpunosti izmiri taj dug od 2 mil KM, a koji se najčešće spominje kao jedna od najvećih stavki, ostaje nepoznanica na što će biti utrošeno ostalih 7.5 miliona KM, te preostalih 2,58 KM namijenjenih za izdatke iz vlastitih prihoda.

List Oslobođenje je u svom online izdanju od 3.5.2015. istaknuo da vlada duguje trudnicama sa USK 1,8 miliona maraka, te borcima, za stambene priključke, za vodu i struju, oko dva miliona. Saberu li se sve ove brojke, 2 mil KM za poljoprivrednike, 2 mil KM za borce, 1,8 mil KM za porodilje (ukupno: 5,8 mil KM), ostaje pitanje na što će biti utrošeno preostalih 6,2 mil KM, od ukupo 12.05 mil KM koji su planirani na tri koda: tekući grantovi, kapitalni grantovi i izdaci iz vlastitih prihoda.

Da li je Sindikat policije bio u pravu, kada su na javnom skupu istaknuli da Vlada kredit želi iskoristiti kako bi isplatila općinama kantona 5 miliona KM, što bi značilo najvjerovatnije pripremu za lokalne izbore 2016, ostaje da se vidi u narednom periodu. Jedno je sigurno, s obzirom na trenutne štrajkove te najavljeni opšti štrajk prosvetara za početak naredne školske godine, ovakvim potezom Vlada USK zasiguro neće kupiti socijalni mir u USK-a.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *