Uncategorized

Nova većina u općinskom vijeću Bosanske Krupe: SDP, A-SDA, DF i SBB

By  | 

Ono što se moglo naslutiti na prošloj dogodilo se na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Sada je i zvanično nova parlamentarna većina u Općinskom vijeću koju čine vijećnici iz SDP-a, A-SDA, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost.

Ovakav rasplet događaja na bosanskokrupskoj političkoj sceni doveo je i do smjene gotovo svih članova Stranke demokratske akcije iz radnih tijela Općinskog vijeća i skupština Javnih preduzeća. Ovo je inače četvrta promjena parlamentarne većine tokom ovog mandata Općinskog vijeća, a specifična je po tome što barem za sada nije smijenjen jedino predsjedavajući OV koji dolazi iz Stranke demokratske akcije.

Kao prva tačka uvrštena je prijedlog za smjenu predsjednika i člana Općinske izborne komisije u Bosanskoj Krupi Ferida Emrića. Ovu tačku predložio je Klub DF-a, a razlog za smjenu našli su u činjenici da je aktivno učestvovao u izbornom procesu Stranke demokratske akcije što je u suprotnosti sa činjenicom da članovi Općinske izborne komisije ne mogu učestvovati u stranačkim aktivnostima. Klub SDA je tražio petominutnu pauzu, a nakon glasanja nova većina u Općinskom vijeću koju čine SDP, A-SDA, DF i SBB je sa 13 glasova za i sedam glasova protiv uz jedan suzdržan glas smijenila kao člana i predsjednika OIK-a Ferida Emrića. U okviru iste tačke imenovani su novi članovi OIK-a.

Usvojen je i prijedlog odluke o izradi regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“ i Poslovna zona „Pilana“, kako bi se omogućio u najskorije vrijeme prijem novih investitora unutar ovih poslovnih zona. Na ovoj sjednici izvršene su i zamjene članova Skupština u Javnim preduzećima Radio Bosanska Krupa, Nova parlamentarna većina u OV Bosanska Krupa izvršila je nova imenovanja sastava komisija koje sada odražavaju novu većinu. Pošto u sastavu nekih komisija ima i članova Stranke demokratske akcije, predstavnik Kluba SDA se ogradio od tih članova SDA koji su pristali da budu članovi komisija.

Nakon rasprave prijedlog Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2015.godinu u visini od 100.000 konvertibilnih maraka, usvojen je u ponuđenom obliku, a konstatovano je da unutar te raspodjele imaju i rezervna sredstva koja će se interventno koristiti u slučaju nepredviđenih situacija.

Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava planiranih budžetom Općine Bosanska Krupa za
2015.godinu, koji se odnosi na podjelu sredstava boračkoj populaciji, i ovaj put je izazvao različite diskusije i na kraju se došlo do zaključka da se organizacijama RVI, porodica šehida i demobilisanih boraca odore srdstva od po 10.000 KM, Udruženju logoraša, Udruženju boraca Patriotske lige , Udruženju Zlatnih ljiljana i Jedinstvenoj organizaciji boraca 91-96 odobri po 2.500 KM. Ovakav prijedlog je usvojen jednoglasno.

Uvrštena je i informacija o stanju u Domu zdravlja Bosanska Krupa. Mišljenje direktora je da je ovakva informacija zakašnjela i da Općinsko vijeće nije nadležno za analizu rada Doma zdravlja. Predlagač tačke Suljo Suljić je rekao da bez obzira na sve Općinsko vijeće mora raspravljati o radu Doma zdravlja, jer usluge nisu zadovoljavajuće te kao glavnog krivca označio direktora i zatražio njegovu smjenu. Suljić je također zatražio da se u najskorije vrijeme organizuje tematska sjednica o stanju u bosanskokrupskom zdravstvu, ali je za ovaj zaključak glasalo samo deset vijećnika pa on nije usvojen.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *