Unsko-sanski kanton

Bobana Velaga nova predsjedavajuća vijeća općine Bosanski Petrovac

By  | 

Općinsko vijeće danas je održalo 3. vanrednu sjednicu 4.6.2015. godine, na kojoj je izabralo Bobanu Velagu za novu predsjedavajuću.

Vijećnici su sa 13 glasova podržali prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik, da nova predsjedavajuća bude 27-godišnja ekonomistica.

Izbor novog predsjedavajućeg je nastupio nakon što je Općinsko vijeće na 2. vanrednoj sjednici, održanoj 5. maja, nakon dvomjesečnog zastoja u radu zbog političkih nesuglasica partija, smijenilo dotadašnjeg predsjedavajućeg Dušana Došena.

„Moj zadatak kao predsjedavajuća Vijeća biti će da radim na poboljšanju efikasnosti rada, intenziviranju kontakata između političkih subjekata koji participiraju u Vijeću, a sve sa ciljem da zajednički nastupamo prema višim nivoima vlasti, da bi ovoj općini osigurali više nego što do sada dobija“, rekla je novoizabrana predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Nakon isbora Velage za predsjedavajuću, održana je 29. redovnu sjednica Vijeća , na kojoj je usvojena informacija o izvršenju budžeta općine za period 1.1. do 31.3.2015. godine. U popmenutom period ostvareni su prihodi u iznosu 1.129.862 KM , odnosno 31 posto od predviđenog godišnjeg plana. Poreski prihodi su iznosili 270.955 KM, što je za četiri posto manje u odnosu na tromjesečni plan, ali su neporezni prihodi iznosili 569.757 KM, što je za pet posto više više u odnosu na tromjesečni plan.

U izvještajnom periodu ostvareni rashodi i kapitalni izdaci iznose 864.751 KM, što iznosi 24 posto u odnosu na godišnji plan budžeta.

Prihvaćen je izvještaj o finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac.

Vijećnici su podržali i proglašenje javnog interesa za izgradnju više elektroenergetskih objekata, niskonaponske mreže, dalekovoda i trafostanice „Skakavac 3“, niskonaponske mreže „Kolunić 1“, niskonaponske mreže „Rašinovac 1“, kao i niskonaponske mreže „Vučkovića Do“.

Podržana je i odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, kojom se ujednačavaju naknade za isticanje firme za sve obrtnike.

Donesena je odluka o pristupanju izrade plana parcelizacije za lokaciju zanatsko-tržni centar, kao i odluka o načinu i uslovima raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine o udruživanju resursa u okviru Sporazuma o readmisiji.

Općinsko vijeće je imenovalo predsjednika Nadzornog odbora Komunalno doo Bosanski Petrovac, kao i Upravni odbor Centra za socijalni rad, te razriješilo postojeću i imenovalo novu komisiju Vijeća za rješavanje drugostepenih žalbi.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *