Unsko-sanski kanton

Univerzitet u Bihaću ispunio kriterije za akreditaciju – vlastiti kadrovi gorući problem Univerziteta!

By  | 

Univerzitet u Bihaću ispunio je sve neophodne kriterije za potpunu institucionalnu akreditaciju, objavila je u preliminarnom izvještaju Komisije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. To je još jedna potvrda kvaliteta rada Univerziteta u Bihaću koji time postaje jedina akreditirana visokoškolska ustanova na području USK.

Članovi komisije, renomirani domaći i međunarodni stručnjaci imali su veoma složen i obiman zadatak, ispitati rad i funkcioniranje univerziteta po precizno utvrđenim kriterijima. Izvršen je uvid u prostorne kapacitete, opremljenost i kadrovske potencijale Univerziteta uz provjeru dokumentacije koja prati te segmente. Veoma važnu ulogu u dobivanju akreditacije ima opremljenost Univerziteta koja je zahvaljujući osnivaču, Vladi USK i projektu „Medernizacija Univeziteta u Bihaću“ na zavidnom nivou.

Dobivanjem akreditacije Univerzitet u Bihaću kao respektabilna visokoškolska ustanova će studentima, ali i profesorima osigurati preduvjete za nastavak školavanja i akademskog usavršavanja te angažman u naučno-istraživačkim projektima uz mnogo jednostavnije procedure. Mirsad Veladžić, v.d. rektora Univerziteta u Bihaću ističe da se posebna pažnja posvećuje informatičkom uvezivanju kako bi se na fakultetima uvelo učenje na daljinu, te ovladavanju stranim jezicima koje bi pobošljalo mobilnost bihaćkih studenata.

Gorući problem Univerziteta u Bihaću je nedovoljan broj vlastitih kadrova kao i starosna struktura uposlenih nastavnika, te nedostatak jasne strategije upravljanja ljudskim resursima. Na pojedinim fakultetima napredovanje mladih kadrova je usporeno, a vrlo često samovoljom pojedinih dekana ili grupa nastavnika u nastavno-naučnim vijećima. Najočitiji primjer je Ekonomski fakultet u Bihaću koji ima i šest magistara ekonomskih nauka, od kojih su njih četiri završili doktorske disertacije, ali neki od njih čekaju i nevjerovatnih godinu do dvije dana da bi se imenovale komisije i da bi se izvještaji komisija stavili na sjednice vijeća fakulteta i sjednice Senata Univerziteta u Bihaću. Na drugim univerzitetima radi se o proceduri koja se završava u periodu od dva mjeseca.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *