Unsko-sanski kanton

Komisija za akreditaciju u inspekciji na Univerzitetu u Bihaću – kritične tačke hitno poboljšati!

By  | 

Komisija stručnjaka za akreditaciju Univerziteta u Bihaću danas je posjetila Univerzitet u Bihaću kako bi utvrdila činjenično stanje i dala svoje mišljenje i preporuku o akreditaciji ove visokoškolske ustanove.

Ova komisija imenovana je na osnovu zahtjeva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, podnesenog Agenciji za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, čime je formalno otpočeo proces akreditacije Univerziteta u Bihaću. Zadatak komisije je da stekne uvid u stanje na Univerzitetu i napravi izvještaj na osnovu kojeg će izdati preporuku za akreditaciju Univerziteta.

Dražena Gašpar, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i predsjednica Komisije stručnjaka za akreditaciju Univerziteta u Bihaću je u ime Komisije stručnjaka kazala: “Komisija je dobili sve podatke iz evaluacijskog izvješća s Univerziteta u Bihaću, koji je komisija analizirala, a cilj ove posjete jeste da utvrdimo sada činjenično stanje na Univerzitetu i damo svoje mišljenje i preporuku vezano za akreditaciju samog Univerziteta”.

Podsjećamo, osnovni kriteriji za akreditaciju Univerziteta u BiH su:
a) razvoj i strategija visokoškolske ustanove
b) upravljanje, unutrašnje osiguranje kvaliteta i kultura kvaliteta
c) procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
d) procedure za ocjenjivanje studenata
e) ljudski resursi
f) kvalitet fizičkih resursa
g) informacijski sistemi
h) prezentacija informacija za javnost
i) međunarodna saradnja

Poznavaoci prilika na Univerzitetu u Bihaću, kao najkritičniju tačku Bihaćkog univerziteta ističu “ljudske resurse”. Brojno stanje i starosna struktura nastavnog kadra na određenim fakultetima Univerziteta u Bihaću su najkritičnija tačka. Primjera radi, na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, gdje je u stalnom radnom odnosu uposleno šest doktora nauka, do kraja akademske 2014/15 godine dvojica profesora ispunjavaju uvjete za penziju, a do kraja 2015/16 čak njih četiri. Ekonomski fakultet ima i šest magistara ekonomskih nauka, od kojih su njih četiri završili doktorske disertacije, ali neki od njih čekaju i nevjerovatnih godinu do dvije dana da bi se imenovale komisije i da bi se izvještaji komisija stavili na sjednice vijeća fakulteta i sjednice Senata Univerziteta u Bihaću. Na drugim univerzitetima radi se o proceduri koja se završava u periodu od dva mjeseca.

S druge strane, kriteriji za akreditaciju kao imperativ ističu da “visokoškolska ustanova mora da ima politiku usavršavanja nastavnog osoblja, omogućujući im stručno i naučno usavršavanje”, no činjenica da se na imenovanje komisija čeka više od godinu dana, a potom na stavljanje izvještaja na dnevni red sjednica vijeća fakulteta još toliko, kao i činjenica da Univerzitet u Bihaću naplaćuje svojim uposlenicima stručno usavršavanje (odbranu doktorske disertacije) i do 12.000 KM, jasno govori da ova visokoškolska ustanova još uvijek nema pozitivnu i zdravu politiku upravljanja ljudskim resursima, kao jednim od najbitnijih temelja opstanka univerziteta.

Zaposleni na Univerzitetu u Bihaću još čekaju platu za mjesec mart, tople obroke nisu primili sedam mjeseci, a mnogi na naplatu putnih troškova čekaju više od godine dana.

Nedavne promjene upravljačkih struktura Univerziteta u Bihaću, imenovanje novog v.d. rektora kao i v.d. dekana pojedinih fakulteta mogle bi donijeti i neke pozitivne promjene, no ostaje nam da u narednim mjesecima vidimo da li se radi samo o kozmetičkim promjenama (političkim rotacijama nove vladajuće koalicije) ili uistinu o kvalitetnijim upravljačkim rješenjima za Univerzitet u Bihaću.

Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH na dan 28.05.2015. godine:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Visoka škola „Banja Luka College“ Banja Luka
Nezavisni univerzitet Banja Luka
Komunikološki koledž “Kapa Fi” Banja Luka
Univerzitet Sinergija Bijeljina
University Sarajevo School of Science and Technology
Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac
Univerzitet u Zenici
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Internacionalni Burč univerzitet
Univerzitet u Tuzli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *