Aktuelnosti

Šemsudin Dedić izabran za potpredsjednika SDA BiH

By  | 

Nakon što je za predsjednika SDA sa 590 glasova delegata izabran Bakir Izetbegović, a par sati kasnije za njegovog zamjenika izabran Adil Osmanović (574 glasa) okončano je i brojanje glasova za 8 potpredsjednika SDA stranke.

Delegati su birali 8 potpredsjednika stranke s liste od 14 imena: Šefik Džaferović, Halid Genjac, Safet Softić, Asim Sarajlić, Denis Zvizdić, Edin Ramić, Edin Mušić, Šemsudin Dedić, Ramiz Salkić, Husejin Smajlović, Refik Lendo, Mirsad Kukić, Sadik Ahmetović i Senad Šepić.

Nakon brojanja glasova, za potpredsjednike izabrani su: Šefik Džaferović (465), Denis Zvizdić (440), Asim Sarajlić (421), Edin Mušić (416), Šemsudin Dedić (386), Safet Softić (377), Edin Ramić (372) i Mirsad Kukić (327).

semsudin-dedic

Šemsudin Dedić, aktuelni ministar poljoprivrede FBiH, magistar ekonomskih nauka, rođen je u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, a magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Bio je učesnik rata od 1992 do 1995, član je SDA stranke od osnivanja, a trenutno je član predsjedništva SDA BiH. Obavljao je dužnost ministra Finansija u Vladi USK i premijera Vlade USK. Od 2010 godine bio je zastupnik u Federalnom Parlamentu BiH.

U prethodnom mandatu potpredsjednici stranke sa područja USK-a bili su doc.dr. Sanjin Halimović i mr.sc. Senad Šepić.

Kandidati koji su bili u utrci za mjesto potpredsjednika, a nisu dobili povjerenje delegata, su Halid Genjac (293), Ramiz Salkić (246), Sadik Ahmetović (217), Senad Šepić (209), Refik Lendo (192) i Husein Smajilović (181).

Sud časti SDA čine: Šefket Hafizović, Irfan Ajanović, Nezir Pivić, Faruk Mekić, Ljiljana Sakić, Seid Alibegović, Nezir Dedić, Edham Veladžić, Bedrudin Salčinović, Nail Šećkanović i Emela Krvavac.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Suljo Hadžić, Alisa Hajdarević, Amira Ornjaković, Dževad Agić i Edis Bajić.

U ranim jutarnjim satima na Kongresu SDA okončano je i glasanje za članove Glavnog odbora SDA. Članovi novog Glavnog odbora SDA su: Sead Softić, Enis Tanović, Ramiz Šemić, Bilal Memišević, Džemaludin Šabanović, Avdija Fejzić, Refik Begić, Muho Mulaomerović, Ramiz Salkić, Murat Avdić, Senija Bubić, Elvir Hadžiomerović, Alija Fritozović, Amar Tihić, Senada Muhardarević, Zineta Šehović, Safet Kešo, Hasan Čengić, Hazim Bahtanović, Abdulah Skaka, Ševkija Okerić, Hajriz Bećirović, Enes Čengić, Senad Softić, Alija Budnjo, Esad Džananović, Enver Alagić, Omer Veladžić, Selma Ivičić, Senadin Jakupović, Zijad Hadžić, Alen Kovačević, Osman Ćatić, Murat Ćorić, Salem Dedić, Rijad Jašarević, Salkan Merdžanić, Mirsad Mujić, Halid Genjac, Dževad Agić, Agan Aković, Nedin Hozo, Aida Obuća, Adis Halilović, Jasmin Duvnjak, Nezir Pivić, Omer Škaljo, Husein Sajilović, Ibrahim Šišić, Suad Omerašević, Izudin Ahmetlić, Naidin Ahmetspahić, Sead Zaimović, Almir Tutić, Mehmed Mahmić, Mustafa Alagić, Šemsudin Dedić, Asim Kamber, Asmir Tifunović, Safeta Sejdić, Armin Omerović, Salko Bukvarević, Tarik Arapčić, Sead Hodžić, Denial Tulumović, Alma Hajdarević, Ismet Osmanović, Admir Hamdelija, Muhamed Vukadinović, Muahmed Bajraktarević, Bajazit Jašarević, Mustafa Hajrić, Alaga Ajdinović, Nedim Makarević, Salmir Kaplan, Almir Zulum, Adela Bučan, Anela Babić, Adnan Mujčić, Lejla Khattab, Merima Tanović, Amela Ćatić, Jasmina Išerić-Tokić i Amra Halilović. U sastav Glavnog odbora ulazi još 15 članova po funkciji (predsjednici kantonalnih i regionalnih odbora SDA), te još 10 članova na prijedlog predsjednika stranke Bakira Izetbegovića.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *