Aktuelnosti

Agrokomerc Velika Kladuša u planu privatizacije za 2015. godinu

By  | 

Ukupan iznos kapitala 1.450 preduzeća sa državnim vlasništvom na dan 31. decembar 1999. godine iznosio je 18,72 milijarde KM, od čega je kapital u državnom vlasništvu iznosio 17,3 milijarde KM, dok je privatni kapital iznosio 1,4 milijarde KM.

Prema Zakonu o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH, prodaja državnog kapitala, udjela i dionica može se realizirati metodama tendera, neposrednom pogodbom, prodajom državnih dionica putem berze i u određenim slučajevima, prodajom kapitala pod uslovima male privatizacije, kao i drugim metodama privatizacije.
Odluke o metodi, odnosno načinu privatizacije, za preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, donosi Vlada Federacije BiH.

“Naime, prije izrade Programa rada i plana privatizacije za 2015. godinu, Agencija za privatizaciju u FBiH zatražila je od resornih ministarstava da se izjasne o privatizaciji preduzeća iz svoje nadležnosti. Nakon što su se resorna ministarstva izjasnila o namjeri, odnosno mogućnosti privatizacije preduzeća iz svoje nadležnosti, pristupilo se, na temelju i u skladu sa pribavljenim mišljenjima, izradi istog“, stoji u Programu rada i plana privatizacije za 2015. godinu.
U Plan privatizacije preduzeća za 2015. godinu uključena su preduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, preduzeća u kojima je državni kapital manjinski, kao i preduzeća koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala.

Naime, radi se o preduzećima koja se nekoliko godina ponavljaju u planu Agencije za privatizaciju u FBiH, preduzećima sa lošom finansijskom slikom, tržišnom neizvjesnošću uglavnom bez značajnijih promjena u izboru metoda i načina prodaje.

“Evidentno je da se prodaja pojedinih preduzeća objavljuje po nekoliko puta i da se nije javio kvalitetan investitor (Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Remontni zavod Travnik d.d. Travnik, Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar), za razliku od preduzeća za koja eventualno postoji interes, ali Agencija nije u mogućnosti provesti privatizaciju zbog nepostojanja odluka Vlade FBiH o metodi i načinu njihove privatizacije (Bosnalijek d.d. Sarajevo, Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo)“, stoji u Programu.

Iz Agencije za privatizaciju FBiH ističu da je nužno prije same privatizacije riješiti određena pitanja i probleme kako bi se prodaja državnog kapitala uspješno okončala.

U plan privatizacije 2015. godine uključeno je ukupno 14 preduzeća, a ukupan državni kapital u ovim firmama iznosi 772 miliona maraka.
Naime, u plan privatizacije 2015. godine uključen je Bosnalijek, Energopetrol, Energoinvest, Aluminij, Šipad Export, Hidrogradnja, Remontni zavod Travnik, Željezara Zenica, KTK Visoko, Agrokomerc Velika Kladuša, Konfekcija Borac Travnik, Fabrika duhana Mostar, Vitezit, te Putevi BiH.
Jedna od kompanija koja se našla u planu prodaje Agencije je i Energopetrol za kojeg je utvrđeno da će državni kapital koji čini 22,12 posto ukupnih dionica biti prodat putem berze.

Također, u planu je prodaja i mostarskog Aluminija i to putem berze ili metodom tendera uz prethodno izvršenu dokapitalizaciju.
Privatizacija Hidrogradnje vršit će se metodom neposredne pogodbe, isto kao i privatizacija Remontnog zavoda iz Travnika.
Podsjećamo, plan privatizacije usvojila je Vlada Federacije BiH na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem u februare ove godine.
Ipak, većinu odluka o načinu i modelima privatizacije morat će donijeti novi saziv Vlada Federacije BiH na čijem čelu sa nalazi Fadil Novalić.
Kako nam je potvrđeno iz Agencije za privatizaciju FBiH, ova Agencija dostavila je sve materijale, koje vlada Nermina Nikšića nije uzela u razmatranje, vladi Fadila Novalića.

“Nedavno smo sve materijale dostavili Vladi Federacije BiH koju smo obavijestili da ostajemo pri svim tačkama koje Vlada Federacije BiH na čelu sa Nerminom Nikšićem nije uzela u razmatranje”, saopćeno nam je iz Agencije za privatizaciju FBiH.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *